Λογιστικές Υπηρεσίες Προς Ιδιώτες και Επιχειρήσεις  

  • Λογιστική Παρακολούθηση επιχειρήσεων με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία
  • Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων
  • Προβλέψεις οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης
  • Υπολογισμός απαιτούμενων χρηματοοικονομικών ροών
  • Υποστήριξη σε Διαχειριστικούς Ελέγχους
  • Ιδρύσεις /Μεταβολές/Διακοπές επιχειρήσεων
  • Πλήρεις υπηρεσίες μισθοδοσίας
  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου εντός επιχείρησης
  • Σύνταξη δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος , ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων
  • Διεκπεραιώσεις Υποθέσεων σε δημοσίους φορείς

Newsletter

Newsletter

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα νέα μας

Πνευματική ιδιοκτησία 2024 Kalousis Consulting. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

wcag-custom-badge Σχεδίαση και Υλοποίηση από ASK και Web Lab